تاریخ امروز :سه‌شنبه , 18 ژوئن 2024
Reyazi-konkur-budgeting

بودجه بندی کنکور ریاضی 1400 – نظام جدید

هنگامی که داوطلبان تصمیم به مطالعه برای کنکور می گیرند باید از یکسری اطلاعات پیرامون آن آگاهی داشته باشند تا زمان خود را بیهوده هدر ندهند. اولین قدم برای موفیت در کنکور سراسری برنامه ریزی است. داوطلبان بعد از آگاهی از منابع کنکور باید بدانند که کدام مباحث اهمیت بیشتر و کدام مباحث اهمیت کمتری برای کنکور دارد. این همان هدف بودجه بندی است که سازمان سنجش هرساله بودجه بندی هر درس با توجه گروه های آزمایشی را اعلام می کند. شما با آگاهی از بودجه بندی کنکور ریاضی 1400 برای نظام جدید متوجه مواردی مانند تعداد سوال هر مبحث درسی در کنکور، مباحث حذفی، مباحث کم اهمیت می شوید.

پیشنهاد تیم مشاوره فسفر این است برای قبول شدن در بهترین رشته های ریاضی مانند رشته مهندسی برق، رشته مهندسی مکانیک، رشته مهندسی هوا و فضا و … در ابتدا بهترین منابع کنکوری برای گروه آزمایشی ریاضی و ضریب آن ها را مطالعه کنید تا از میزان اهمیت هر درس اطلاع پیدا کنید.

بودجه بندی کنکور ریاضی 1400 – دروس عمومی 

عنوان درسشماره سوال در آزمونتعداد سوالاتمدت زمان پاسخگویی
زبان و ادبیات فارسی1 تا 2525۱۸ دقیقه
زبان عربی26 تا 5025۲۰ دقیقه
فرهنگ و معارف اسلامی51 تا 7525۱۷ دقیقه
زبان انگلیسی76 تا 10025 ۲۰ دقیقه 
بودجه بندی کنکور ریاضی 1400 – دروس عمومی

بودجه بندی درس عربی – نظام جدید

برای آشنایی با روش مطالعه این درس، می توانید مطلب “روش مطالعه درس عربی برای کنکور” را در سایت فسفر مطالعه کنید.

مبحثتعداد سوال
ترجمه۱۰
سوال از متن۴
تحلیل صرفی۳
ضبط حرکات۱
قواعد۵
مفهوم۲
بودجه بندی درس عربی – نظام جدید

بودجه بندی زبان و ادبیات فارسی – نظام جدید

برای آشنایی با روش مطالعه این درس، می توانید مطلب “روش مطالعه درس ادبیات برای کنکور” را در سایت فسفر مطالعه کنید.

مبحثتعداد سوال
واژگان۳
املاء۳
زبان فارسی۵
تاریخ ادبیات۱
آرایه ها۴
قرابت معنایی۹
بودجه بندی زبان و ادبیات فارسی – نظام جدید

بودجه بندی درس دین و زندگی – نظام جدید

برای آشنایی با روش مطالعه این درس، می توانید مطلب “روش مطالعه درس دین و زندگی برای کنکور ” را در سایت فسفر مطالعه کنید.

پایهتعداد سوال
پایه دهم۸
پایه یازدهم۹
پایه دوازدهم۹
بودجه بندی درس دین و زندگی – نظام جدید

بودجه بندی درس زبان انگليسی – نظام جدید

برای آشنایی با روش مطالعه این درس، میتوانید مطلب “روش مطالعه درس زبان انگلیسی برای کنکور” را در سایت فسفر مطالعه کنید.

مبحثتعداد سوال
واژگان۸
گرامر۴
Cloze Test۵
درک مطلب (Reading)۸
بودجه بندی درس زبان انگليسی – نظام جدید

بودجه بندی کنکور ریاضی 1400 – دروس اختصاصی

نام درسشماره سوالاتتعداد سوالمدت زمان پاسخگویی
ریاضیات101-155۵۵۸۵ دقیقه
فیزیک156-200۴۵۵۵ دقیقه
شیمی201-235۳۵۳۵ دقیقه
بودجه بندی کنکور ریاضی 1400 – دروس اختصاصی

بودجه بندی درس حسابان – نظام جدید

مبحثتعداد سوال
تقسیم وبخش پذیری۱
معادلات مثلثاتی۱
حد های نامتناهی در بی نهایت۱
کاربرد آهنگ متوسط و تغییرات۱
خط مماس بر یک منحنی۱
تابع و مجانب ها۱
مثلثات و مشتق۱
دنباله های حسابی و هندسی۱
مساحت تابع۱
نمودار تابع۱
اعمال روی توابع۱
کاربرد لگاریتم۱
نسبت مثلثاتی۱
پیوستگی۱
مثلثات،جبر و معادله۱
بودجه بندی درس حسابان – نظام جدید

بودجه بندی هندسه و گسسته – نظام جدید

مبحثتعداد سوال
ترسیم هندسی۱
دایره ها۲
روابط طولی۱
مساحت و کاربرد چند ضلعی ها۲
چند ضلعی ها۱
تجسم فضایی۱
رابطه طولی در دایره ها۱
چند ضلعی های عاملی۱
قضیه نیمسازها۱
ماتریس ها۲
معادله ی دترمینان۱
دایره ها۲
بیضی و سهمی۲
بخش پذیری اعداد۵
ترکیبی از کل فصل۱
گراف۳
ترکیبیات، جایگشت با تکرار۳
بودجه بندی هندسه و گسسته – نظام جدید

بودجه بندی فیزیک – نظام جدید

برای آشنایی با روش مطالعه این درس، میتوانید مطلب “روش مطالعه درس فیزیک برای کنکور 1400” را در سایت فسفر مطالعه کنید.

مبحثتعداد سوال
فیزیک و اندازه گیری۱
ویژگی های فیزیکی مواد۳
کار ، توان ، انرژی۲
دما ، گرما۲
ترمودینامیک۴
الکتریسیته ساکن۴
جریان الکتریکی و مدار جریان مستقیم۶
مغناطیس۱
مغناطیس۲
حرکت بر خط راست۵
دینامیک و حرکت دایره ای۵
نوسان و موج۵
برهم کنش های موج۳
آشنایی با فیزیک اتمی۲
بودجه بندی فیزیک – نظام جدید

بودجه بندی شیمی – نظام جدید

برای آشنایی با روش مطالعه این درس، میتوانید مطلب “روش مطالعه درس شیمی برای کنکور ” را در سایت فسفر مطالعه کنید.

پایه۱پایهمبحثتعداد سوالال
پایه یازدهممسئله درصد خلوص۳
پایه یازدهمهیدروکربن ها۲
پایه یازدهممولار۲
پایه یازدهمسرعت و درصد خلوص۱
پایه یازدهمقانون هس۱
پایه یازدهمآنتالپی پیوند۱
پایه یازدهممسئله هیدروکربن ها۱
پایه یازدهمعوامل سرعت۱
پایه یازدهممسئله سرعت۱
پایه یازدهمشمارش۱
پایه دوازدهممسئله ph۱
پایه دوازدهمشمارش۱
پایه دوازدهممسئه و واکنش اکسایش و کاهش۳
پایه دوازدهمشمارش (فصل دو)۲
پایه دوازدهمآنتالپی فروپاشی۲
پایه دوازدهمشمارش (فصل چهار)۱
پایه دوازدهممسئله۱
بودجه بندی شیمی – نظام جدید

فهرست حذفیات کنکور ریاضی – نظام جدید و قدیم

هر سال قبل از شروع ثبت نام، علاوه بر ارائه بودجه بندی کنکور، فهرستی از حذفیات مباحث برای گروه های آزمایشی توسط سازمان سنجش اعلام می شود.در این قسمت حذفیات کنکور ریاضی 99 را ارائه کرده ایم.

حذفیات دروس عمومی کنکور 1400

نام کتابکد کتابپایه تحصیلی – سال چاپقسمت های حذفی
فارسی 3110201
دوازدهم – 99
براساس برنامه درسی تولید شده در سال تحصیلی 99 – 1400 (شرایط همه گیری کووید 19) و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش طرح سوال از بخش های زیر از کتاب فارسی 3 مجاز نیست:
گنج حکمت ها، روان خوانی ها، شعر خوانی ها
انگلیسی 1110230دهم – 97براساس برنامه درسی تولید شده در سال تحصیلی 99 – 1400 (شرایط همه گیری کووید 19) و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش طرح سوال از بخش های زیر از کتاب های انگلیسی 1، 2 و 3 مجاز نیست:
بخش های what you learned  از کتاب های پایه دهم، یازدهم و دوازدهم
انگلیسی 2111230یازدهم – 98براساس برنامه درسی تولید شده در سال تحصیلی 99 – 1400 (شرایط همه گیری کووید 19) و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش طرح سوال از بخش های زیر از کتاب های انگلیسی 1، 2 و 3 مجاز نیست:
بخش های what you learned  از کتاب های پایه دهم، یازدهم و دوازدهم
انگلیسی 3112230دوازدهم – 99براساس برنامه درسی تولید شده در سال تحصیلی 99 – 1400 (شرایط همه گیری کووید 19) و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش طرح سوال از بخش های زیر از کتاب های انگلیسی 1، 2 و 3 مجاز نیست:
بخش های what you learned  از کتاب های پایه دهم، یازدهم و دوازدهم
جغرافیای ایران110218دهم – 97مطالب بیشتر بدانیم، بیندیشیم، برای مطالعه، توضیحات و زیرنویس ها، نقشه ها و مدل ها، آمار و ارقام مندرج در جدول ها و نمودار ها و واژه نامه های پیوست کتاب
حذفیات دروس عمومی کنکور 1400

حذفیات دروس تخصصی گروه ریاضی 1400

نام کتابکد کتابپایه تحصیلی – سال چاپقسمت های حذفی
هندسه 1110213یازدهم – 98تمام مطالب بخش “خواندنی های کتاب”
هندسه 2111213دوازدهم – 99تمام مطالب بخش “خواندنی های کتاب”
هندسه 3112213دوازدهم – 99تمام مطالب بخش “خواندنی های کتاب”
حسابان 1111214یازدهم – 98تمام مطالب بخش “خواندنی های کتاب”
حسابان 2112214دوازدهم – 99تمام مطالب بخش “خواندنی های کتاب”
ریاضیات گسسته112215دوازدهم – 99تمام مطالب بخش “خواندنی های کتاب”
آمار و احتمال111215یازدهم – 98تمام مطالب بخش “خواندنی های کتاب”
فیزیک 1110209دهم – 97تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانید ها، نتیجه فعالیت های تحقیقی، جدول ها، پیوست ها، واژه نامه ها، و اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر که دور از هدف اصلی تصویرند و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به ذهن سپردن آنها ضرورتی ندارد.
در ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﺴـﻤﺖ ﻫـﺎی ﮐﺘـﺎب درﺳـﯽ، ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﻫـﺎﯾﯽ در آﻣـﻮزش و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺆاﻻت اﻟﺰاﻣﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﻫﻢ راﺳـﺘﺎ ﯾـﺎ ﻋﻤـﻮد ﺑـﺮ ﻫـﻢ ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ ﯾـﺎ ﮐﻠﯿـﮥ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آنﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﮥ ﺑﺮدار اﺳﺖ، ﺟﺰء اﻫـﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ درﺳـﯽ این کتاب نبوده و الزاما در طراحی از ان ها سوال طراحی نشود.
فیزیک 2111209یازدهم – 98تارﯾﺦ ﻋﻠﻢﻫﺎ، ﭘﺎﻧﻮﯾﺲﻫﺎ، ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻫﺎ، ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫـﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘـﯽ، ﺟﺪولﻫﺎ، ﭘﯿﻮﺳﺖﻫﺎ، واژهﻧﺎﻣﻪﻫﺎ، و اﻃﻼﻋﺎت و دادهﻫﺎی رﯾﺰ و ﺟﺰﺋﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮐـﻪ دور از ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮﻧﺪ، و ﻧﯿﺰ دادهﻫﺎی ﻣﻨـﺪرج در ﺑﺮﺧـﯽ از ﭘﺮﺳـﺶ ها و
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺳﭙﺮدن آﻧﻬﺎ ﺿﺮورﺗﯽ ﻧﺪارد.
در ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﺴـﻤﺖ ﻫـﺎی ﮐﺘـﺎب درﺳـﯽ، ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﻫـﺎﯾﯽ در آﻣـﻮزش و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺆاﻻت اﻟﺰاﻣﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎ و ﻣﯿﺪان ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻫﻢ راﺳﺘﺎ ﯾﺎ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺣﻞ ﻣﺪارﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﺣﻠﻘـﻪ ای ﮐـﻪ در ﺣﻠﻘـﻪ ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ از ﺑـﺎﺗﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺴﺘﻦﻫﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺴﺘﻦ ﻣﺘﻮاﻟﯽ و ﻣﻮازی ﺟﺰء اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ اﯾﻦ ﮐﺘـﺎب ﻧﺒـﻮده و اﻟﺰاﻣـﺎ در طراحی از ان ها سوال طرح نشود.
فیزیک 3112209دوازدهم
– 99
ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻠﻢﻫﺎ، ﭘﺎﻧﻮﯾﺲﻫﺎ، ﺧﻮب اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪﻫﺎ، ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫـﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘـﯽ، ﺟﺪولﻫﺎ، ﭘﯿﻮﺳﺖﻫﺎ، واژهﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت و دادهﻫﺎی رﯾﺰ و ﺟﺰﺋﯽ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﮐـﻪ دور از ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮﻧﺪ، و ﻧﯿﺰ دادهﻫﺎی ﻣﻨـﺪرج در ﺑﺮﺧـﯽ از ﭘﺮﺳـﺶ ﻫﺎ و
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻪ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺳﭙﺮدن آﻧﻬﺎ ﺿﺮورﺗﯽ ﻧﺪارد.
در ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﺴـﻤﺖ ﻫـﺎی ﮐﺘـﺎب درﺳـﯽ، ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﻫـﺎﯾﯽ در آﻣـﻮزش و ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺆاﻻت رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﻫﻢ راﺳﺘﺎ ﯾﺎ ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﮐﻠﯿﮥ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ در آنﻫﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﮥ ﺑﺮدار اﺳﺖ، ﺟﺰء اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﺒـﻮده
و اﻟﺰاﻣﺎ در ﻃﺮاﺣﯽ از آﻧﻬﺎ ﺳﻮال ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﺸﻮد.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 1400- 1399 (ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﻤﻪﮔﯿـﺮی ﮐﻮوﯾـﺪ 19) و ﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ ارﺳـﺎل ﺷـﺪه از ﺳـﻮی وزارت آﻣـﻮزش و ﭘﺮورش ﻃﺮح ﺳﻮال از ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آزاد ﮐﺘﺎب ﻓﯿﺰﯾﮏ 3 (ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ
وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺮﻣﺰ) ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ:
ﻓﺼﻞ 1: ﺑﺨﺶ 4 – 1 ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ و ﻣﺴﺌﻠﻪﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن در اﻧﺘﻬﺎی ﻓﺼﻞ
ﻓﺼﻞ 2: ﺑﺨﺶ 3 – 2 ﺑﻪﻫﻤﺮاه ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ و ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن در اﻧﺘﻬﺎی ﻓﺼﻞ.
ﻓﺼﻞ 3: ﺻﻔﺤﻪ 81 از ﻣﺒﺤﺚ ادراک ﺷﻨﻮاﯾﯽ” ﺗﺎ آﺧﺮ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ و ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن در اﻧﺘﻬﺎی
ﻓﺼﻞ 4: ﺻﻔﺤﻪ 99 و ﺻﻔﺤﻪ 100 ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺳﺮاب و ﭘﺎﺷﻨﺪﮔﯽ ﻧﻮر، ﺻﻔﺤﻪ 108 از ﻣﺒﺤﺚ ﻣﻮج اﯾﺴﺘﺎده و ﺗﺸﺪﯾﺪ در ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ” ﺗﺎ آﺧﺮ ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ و ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻧ ﻬﺎ در اﻧﺘﻬﺎی ﻓﺼﻞ.
ﻓﺼﻞ 5: ﺑﺨﺶ 4 – 5 ﺑﻪﻫﻤﺮاه ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ و ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ در اﻧﺘﻬﺎی ﻓﺼﻞ.
ﻓﺼﻞ 6: ﺑﺨﺶ ﻫﺎی 3 – 6 و 4 – 6 ﺑﻪﻫﻤﺮاه ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ و ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﻫـای ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ آن ها در انتهای فصل
شیمی 1110210دهم –97
پرﺳﺶ از ﻣﺤﺘﻮای در ﻣﯿﺎن ﺗﺎرﻧﻤﺎ، ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻘّﺎداﻧﻪ و آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ”.
ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ.
ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن ﻧﺎم و ﻓﺮﻣﻮل ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎی آﻟﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه
رﺳﻢ آراﯾﺶ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺎ ﻋﺪد اﺗﻤﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ٣۶ در ﺟﺪول ﺗﻨﺎوﺑﻲ
شیمی 2111210یازدهم – 98پرﺳﺶ از ﻣﺤﺘﻮای در ﻣﯿﺎن ﺗﺎرﻧﻤﺎ، ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻘّﺎداﻧﻪ و آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ”.
ﻧﺎمﮔﺬاری ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎی آﻟﯽ ﺑﺠﺰ آﻟﮑﺎنﻫﺎ.
ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن ﻧﺎم و ﻓﺮﻣﻮل ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎی آﻟﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه
رﺳﻢ آراﯾﺶ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺎ ﻋﺪد اﺗﻤﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ٣۶ در ﺟﺪول ﺗﻨﺎوﺑﻲ.
حذف کردن معادله های شیمیایی
شیمی 3112210دوازدهم – 99پرﺳﺶ از ﻣﺤﺘﻮای در ﻣﯿﺎن ﺗﺎرﻧﻤﺎ، ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻘّﺎداﻧﻪ و آﯾﺎ ﻣﯽداﻧﯿﺪ”.
ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن ﻧﺎم و ﻓﺮﻣﻮل ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﺎی آﻟﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه
ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ.
رﺳﻢ آراﯾﺶ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺑﺎ ﻋﺪد اﺗﻤﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ٣۶ در ﺟﺪول ﺗﻨﺎوﺑﻲ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 1400- 1399 (ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﻤﻪﮔﯿﺮی ﮐﻮوﯾﺪ19) و ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ارﺳﺎل ﺷﺪه از ﺳﻮی وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻃﺮح ﭘﺮﺳﺶ از ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آزاد ﮐﺘﺎب ﺷﯿﻤﯽ
3 (ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺮﻣﺰ) ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ:
ﻓﺼﻞ ١: ﺻﻔﺤﻪ 1، ﺧﻮد را ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﯿﺪ ﺻﻔﺤﻪ 9، ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﺻﻔﺤﻪ 1، ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺻﻔﺤﻪ 31 ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﺻﻔﺤﻪ 32.
فصل 2 : از آﻏﺎز ﻓﺼﻞ ﺗﺎ ﺻﻔﺤﻪ 39 اﺑﺘﺪای اﻧﺠﺎم واﮐﻨﺶ ﺑﺎ ﺳﻔﺮ اﻟﮑﺘﺮون ، ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺻﻔﺤﻪ 49 و 50، ﺧﻮد را ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﯿﺪ ﺻﻔﺤﻪ 62.
ﻓﺼﻞ ٣ : از آﻏﺎز ﻓﺼﻞ ﺗﺎ ﺻﻔﺤﻪ 67، ﺳﺎزه ﻫﺎی ﯾﺨﯽ زﯾﺒﺎ ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮی ﺳﺨﺖ اﻣﺎ زودﮔﺪاز ﺗﺎ ﺻﻔﺤﻪ 73، ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﺻﻔﺤﻪ 83، ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﯿﻨﺪﯾﺸﯿﻢ ﺻﻔﺤﻪ 85 و 86.
فصل 4 : از آﻏﺎز ﻓﺼﻞ ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻫﻮای ﭘﺎک، ارزش ﻓﻨﺎوری ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺗﺎ اﺑﺘﺪای ﮔﺮوه ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻠﯿﺪ ﺳﻨﺘﺰ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی آﻟﯽ.
حذفیات دروس تخصصی گروه ریاضی 1400
5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.