تاریخ امروز :جمعه , 19 جولای 2024

رشته های تجربی

Academic field of artificial limbs

رشته اعضای مصنوعی: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of Psychology

رشته روانشناسی: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of Occupational therapy

رشته کاردرمانی: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of Audiologists

رشته شنوایی سنجی: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of Anesthesiology

رشته هوشبری : بازارکار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of Midwifery

رشته مامایی : بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of surgery room

رشته اتاق عمل (تکنسین اتاق عمل) : بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of biology

رشته زیست شناسی: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Industrial Management

رشته مدیریت صنعتی: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of Anesthesia specialty

رشته بیهوشی: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر