تاریخ امروز :سه‌شنبه , 11 می 2021

کارشناسی ارشد

master-of-occupational-health-engineering

همه چیز درباره ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای: بازارکار و درآمد

master-of-psychology-and-exceptional-child-education

ارشد روانشناسی گرایش روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی: بازارکار، درآمد

Master-of-Audiology

همه چیز درباره ارشد شنوایی شناسی (شنوایی سنجی): بازار کار و درآمد

Master-of-Clinical-Child-and-Adolescent-Psychology

ارشد روانشناسی گرایش روانشناسی بالینی کودک و نوجوان: بازار کار و درآمد

master-of-accountancy

همه چیز درباره ارشد حسابداری: دروس امتحانی کنکور، گرایش ها، بازار کار و درآمد

Master-of-Financial-Management

همه چیز درباره ارشد مدیریت مالی و آینده کاری آن

Master of Optometry

همه چیز درباره ارشد بینایی سنجی (اپتومتری): دروس امتحانی کنکور، بازارکار و درآمد

master-of-statistics

همه چیز درباره ارشد آمار: دروس امتحانی کنکور، گرایش ها، بازارکار و درآمد

Master-of-Biomechanics

همه چیز درباره ارشد مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیک: بازارکار و درآمد

Master-of-Mechanical-Engineering

همه چیز درباره ارشد مهندسی مکانیک: دروس امتحانی کنکور، گرایش ها، بازار کار، درآمد