تاریخ امروز :دوشنبه , 2 آگوست 2021

کارشناسی ارشد

Master-of-Environmental-Health-Engineering

همه چیز درباره ارشد مهندسی بهداشت محیط: بازار کار و درآمد

master-of-educational-psychology

ارشد روانشناسی گرایش روانشناسی تربیتی : بازار کار، درآمد

electronic-commerce

ارشد مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیک : دروس امتحانی کنکور، بازار کار و درآمد

master-of-Clinical-Psychologist

ارشد روانشناسی گرایش روانشناسی بالینی : بازار کار و درآمد

Master-of-Marketing

ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی: دروس امتحانی کنکور، بازار کار و درآمد

Master-of-Laws

همه چیز درباره ارشد حقوق: دروس امتحانی کنکور، گرایش ها، بازار کار و درآمد

Master of artificial limbs and assistive devices

همه چیز درباره ارشد اعضای مصنوعی و وسایل کمکی: بازار کار و درآمد

academic-field-of-health-education-and-health-promotion

همه چیز درباره ارشد آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت: بازارکار و درآمد

master-of-economics

همه چیز درباره ارشد علوم اقتصادی: دروس امتحان کنکور، گرایش ها، بازارکار و درآمد

Master-of-Anesthesiology

همه چیز درباره ارشد آموزش هوشبری: دروس امتحانی کنکور، بازار کار، درآمد