تاریخ امروز :جمعه , 19 جولای 2024

میان رشته ای

Academic field of Management

رشته مدیریت: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of governmental management

رشته مدیریت دولتی: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of Customs Affairs Management

رشته مدیریت امور گمرکی: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic-field-of-Business-Administration

همه چیز درباره رشته مدیریت بازرگانی : بازارکار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of Psychology

رشته روانشناسی: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of Accounting

رشته حسابداری : بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Industrial Management

رشته مدیریت صنعتی: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of Robotic Engineering

رشته مهندسی رباتیک: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر