تاریخ امروز :یکشنبه , 20 ژوئن 2021

رشته های ریاضی

Academic field of computer science

رشته علوم کامپیوتر : گرایش ها، بازار کار، درآمد، دانشگاه های برتر

reyazi-konkur-Sources

معرفی بهترین منابع کنکور گروه ریاضی 1400

Academic field of electrical engineering

رشته مهندسی برق : بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of Surveying Engineering

رشته مهندسی نقشه برداری : بازار کار، درآمد، دانشگاه های برتر

Academic field of Management

رشته مدیریت: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of Optics and Laser Engineering

رشته مهندسی اپتیک و لیزر: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of aerospace engineering

رشته مهندسی هوافضا : بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of Civil Engineering

رشته مهندسی عمران : بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of aeronautical engineering

رشته هوانوردی و مراقبت پرواز: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of Materials Engineering and Metallurgy

رشته مهندسی مواد و متالورژی: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر