تاریخ امروز :چهارشنبه , 21 آوریل 2021

رشته های تجربی

Tajrobi-konkur-Sources

معرفی بهترین منابع کنکور گروه تجربی 1400

Academic field of Midwifery

رشته مامایی : بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of food industry engineering

رشته صنایع غذایی: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of surgery room

رشته اتاق عمل (تکنسین اتاق عمل) : بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of biology

رشته زیست شناسی: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of Management

رشته مدیریت: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic-field-of-Business-Administration

همه چیز درباره رشته مدیریت بازرگانی : بازارکار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of biotechnology

رشته بیوتکنولوژی(زیست فناوری): بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Industrial Management

رشته مدیریت صنعتی: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of Nursing

رشته پرستاری : بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر