تاریخ امروز :جمعه , 17 می 2024

رشته های انسانی

Academic field of Hotel management

رشته هتلداری: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic-field-of-Business-Administration

همه چیز درباره رشته مدیریت بازرگانی : بازارکار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of Psychology

رشته روانشناسی: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of Consulting

رشته مشاوره: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of law

رشته حقوق: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of Accounting

رشته حسابداری : بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Industrial Management

رشته مدیریت صنعتی: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of Library

رشته کتابداری: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of social Sciences

رشته علوم اجتماعی: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of Archeology

رشته باستان شناسی: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر