تاریخ امروز :سه‌شنبه , 11 می 2021

رشته های انسانی

ensani-konkur-Sources

معرفی بهترین منابع کنکور گروه انسانی 1400

Academic field of Accounting

رشته حسابداری : بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of Management

رشته مدیریت: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic-field-of-Business-Administration

همه چیز درباره رشته مدیریت بازرگانی : بازارکار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Industrial Management

رشته مدیریت صنعتی: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of political science

رشته علوم سیاسی: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of Library

رشته کتابداری: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of social Sciences

رشته علوم اجتماعی: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of Archeology

رشته باستان شناسی: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر

Academic field of Philosophy

رشته فلسفه: بازار کار، درآمد، آینده شغلی، دانشگاه های برتر