تاریخ امروز :جمعه , 19 جولای 2024
Tajrobi-konkur-budgeting

بودجه بندی کنکور تجربی 1400- نظام جدید

هنگامی که داوطلبان تصمیم به مطالعه برای کنکور می گیرند باید از یکسری اطلاعات پیرامون آن آگاهی داشته باشند تا زمان خود را بیهوده هدر ندهند. اولین قدم برای موفیت در کنکور سراسری برنامه ریزی است. داوطلبان بعد از آگاهی از منابع کنکور باید بدانند که کدام مباحث اهمیت بیشتر و کدام مباحث اهمیت کمتری برای کنکور دارد. این همان هدف بودجه بندی است که سازمان سنجش هرساله بودجه بندی هر درس با توجه گروه های آزمایشی را اعلام می کند. شما با آگاهی از بودجه بندی کنکور تجربی 1400 برای نظام جدید متوجه مواردی مانند تعداد سوال هر مبحث درسی در کنکور، مباحث حذفی، مباحث کم اهمیت می شوید.

رشته هایی مانند رشته پزشکی، رشته دندانپزشکی، رشته داروسازی، رشته دامپزشکی، رشته بهداشت عمومی، رشته رادیولوژی از رشته هایی هستند که داوطلبان به تحصیل در آنها تمایل دارند، که با کلیک بر روی لینک مربوطه هر رشته می توانید اطلاعات خوبی درباره بازارکار و درآمد آنها بدست بیاورید. پیشنهاد تیم مشاوره فسفر این است در ابتدا بهترین منابع کنکوری برای گروه آزمایشی تجربی و ضریب آن ها را مطالعه کنید تا از میزان اهمیت هر درس اطلاع پیدا کنید.

بودجه بندی کنکور تجربی 1400 – دروس عمومی

نام درسشماره سوال در آزمونتعداد سوالاتمدت زمان پاسخگویی
زبان و ادبیات فارسی1 تا 2525۱۸ دقیقه
زبان عربی26 تا 5025۲۰ دقیقه
فرهنگ و معارف اسلامی51 تا 7525۱۷ دقیقه
زبان انگلیسی76 تا 10025 ۲۰ دقیقه 
بودجه بندی کنکور تجربی 1400 – دروس عمومی

بودجه بندی درس عربی – نظام جدید

برای آشنایی با روش مطالعه این درس، می توانید مطلب “روش مطالعه درس عربی برای کنکور” را در سایت فسفر مطالعه کنید.

مبحثتعداد سوال
ترجمه۱۰
سوال از متن۴
تحلیل صرفی۳
ضبط حرکات۱
قواعد۵
مفهوم۲
بودجه بندی درس عربی – نظام جدید

بودجه بندی زبان و ادبیات فارسی – نظام جدید

برای آشنایی با روش مطالعه این درس، می توانید مطلب “روش مطالعه درس ادبیات برای کنکور” را در سایت فسفر مطالعه کنید.

مبحثتعداد سوال
واژگان۳
املاء۳
زبان فارسی۵
تاریخ ادبیات۱
آرایه ادبی۴
قرابت معنایی۹
بودجه بندی زبان و ادبیات فارسی – نظام جدید

بودجه بندی درس دین و زندگی – نظام جدید

برای آشنایی با روش مطالعه این درس، می توانید مطلب “روش مطالعه درس دین و زندگی برای کنکور” را در سایت فسفر مطالعه کنید.

پایهتعداد سوال
پایه دهم۸
پایه یازدهم۹
پایه دوازدهم۹
بودجه بندی درس دین و زندگی – نظام جدید

بودجه بندی درس زبان انگليسی – نظام جدید

برای آشنایی با روش مطالعه این درس، میتوانید مطلب “روش مطالعه درس زبان انگلیسی برای کنکور” را در سایت فسفر مطالعه کنید.

مبحثتعداد سوال
واژگان۸
گرامر۴
Cloze Test۵
درک مطلب (Reading)۸
بودجه بندی درس زبان انگليسی – نظام جدید

بودجه بندی کنکور تجربی 1400 – دروس اختصاصی

نام درسشماره سوالاتتعداد سوالمدت زمان پاسخگویی
زمین شناسی101 تا 125۲۵۲۰ دقیقه
ریاضی126 تا 155۳۰۴۷ دقیقه
زیست شناسی156 تا 205۵۰۳۶ دقیقه
فیزیک206 تا 235۳۰۳۷ دقیقه
شیمی236 تا 270۳۵۳۵ دقیقه
بودجه بندی کنکور تجربی 1400 – دروس اختصاصی

بودجه بندی درس زیست شناسی – نظام جدید

برای آشنایی با روش مطالعه این درس، میتوانید مطلب “روش مطالعه درس زیست شناسی برای کنکور” را در سایت فسفر مطالعه کنید.

پایهمبحثتعداد سوال
پایه دهمزیست جانوری ترکیبی
زیست گیاهی ترکیبی
گوارش و جذب مواد
تبادلات گازی
گردش مواد در بدن
۵
۶
۴
۱
۳
پایه یازدهمتنظیم عصبی
حواس
دستگاه حرکتی
تنظیم شیمیایی
ایمنی
تولید مثل
۳
۲
۳
۱
۲
۲
پایه دوازدهممولکول های اطلاعاتی
جریان اطلاعات در یاخته
انتقال اطلاعات در نسل ها
تغییر در اطلاعات وراثتی
از ماده به انرژی
از انرژی به ماده
ترکیبی چند فصل به صورت شمارشی
۳
۱
۴
۴
۳
۱
۲
بودجه بندی درس زیست شناسی – نظام جدید

بودجه بندی درس شیمی – نظام جدید

برای آشنایی با روش مطالعه این درس، میتوانید مطلب “روش مطالعه درس شیمی برای کنکور” را در سایت فسفر مطالعه کنید.

پایهمبحثتعداد سوال
پایه دهمعنصرها (فصل یک)
ساختار لوویس (فصل دو )
محلول ها (فصل سه)
۴
۳
۴
پایه یازدهمپیوندهای کربنی و هیدروکربنی (فصل یک)
گروه های عاملی (فصل دو)
محلول ها (فصل سه)
۶
۴
۲
پایه دوازدهماسید و بازها (فصل یک)
واکش های شیمیایی (فصل دو)
جامدات یونی (فصل سه)
حفظیات سینتیک (فصل چهار)
۴
۴
۲
۱
بودجه بندی درس شیمی – نظام جدید

بودجه بندی درس ریاضی – نظام جدید

برای آشنایی با روش مطالعه این درس، میتوانید مطلب “روش مطالعه درس ریاضی برای کنکور” را در سایت فسفر مطالعه کنید.

مبحثتعداد سوال
الگو و دنباله۱
توان های گویا و عبارت های جبری۱
معادله و نامعادله۳
هندسه۴
تابع۶
مثلثات۴
توابع نمایی و لگاریتمی۲
حد و پیوستگی۴
مشتق و کاربرد مشتق۳
احتمال۲
آمار۱
بودجه بندی درس ریاضی – نظام جدید

بودجه بندی درس فیزیک – نظام جدید

برای آشنایی با روش مطالعه این درس، میتوانید مطلب “روش مطالعه درس فیزیک برای کنکور ” را در سایت فسفر مطالعه کنید.

پایهمبحثتعداد سوال
پایه دهمفیزیک و اندازه گیری
ویژگی های فیزیکی مواد
کار ، توان ، انرژی
دما و گرما
۱
۳
۱
۲
پایه یازدهمالکتریسیته ساکن
جریان الکتریکی ومدارهای جریان مستقیم
مغناطس والقای الکترومغناطیس
۳
۴
۲
پایه دوازدهمحرکت بر خط راست
دینامیک
نوسان و امواج
فیزیک اتمی و هسته ای
۳
۳
۶
۲
بودجه بندی درس فیزیک – نظام جدید

بودجه بندی درس زمین شناسی – نظام جدید

برای آشنایی با روش مطالعه این درس، میتوانید مطلب “روش مطالعه درس زمین شناسی برای کنکور ” را در سایت فسفر مطالعه کنید.

فصلتعداد سوال
آفرینش کیهان و تکوین زمین۵
منابع معدنی، زیربنای تمدن و توسعه صنعتی۳
منابع آب و خاک۴
زمین شناسی و سازه های مهندسی۳
زمین شناسی و سلامت۴
پویایی زمین۳
زمین شناسی ایران۳
بودجه بندی درس زمین شناسی – نظام جدید

فهرست حذفیات کنکور تجربی – نظام جدید و قدیم

هر سال قبل از شروع ثبت نام، علاوه بر ارائه بودجه بندی کنکور، فهرستی از حذفیات مباحث برای گروه های آزمایشی توسط سازمان سنجش اعلام می شود. در این قسمت حذفیات کنکور تجربی 1400 را ارائه کرده ایم.

حذفیات دروس عمومی کنکور 1400

نام کتابکد کتابپایه تحصیلی
– سال چاپ
قسمت های حذفی
فارسی 3110201دوازدهم – 99براساس برنامه درسی تولید شده در سال تحصیلی 99 – 1400 (شرایط همه گیری کووید 19) و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش طرح سوال از بخش های زیر از کتاب فارسی 3 مجاز نیست:
گنج حکمت ها، روان خوانی ها، شعر خوانی ها
انگلیسی 1110230دهم – 97براساس برنامه درسی تولید شده در سال تحصیلی 99 – 1400 (شرایط همه گیری کووید 19) و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش طرح سوال از بخش های زیر از کتاب های انگلیسی 1، 2 و 3 مجاز نیست:
بخش های what you learned  از کتاب های پایه دهم، یازدهم و دوازدهم
انگلیسی 2111230یازدهم – 98براساس برنامه درسی تولید شده در سال تحصیلی 99 – 1400 (شرایط همه گیری کووید 19) و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش طرح سوال از بخش های زیر از کتاب های انگلیسی 1، 2 و 3 مجاز نیست:
بخش های what you learned  از کتاب های پایه دهم، یازدهم و دوازدهم
انگلیسی 3112230دوازدهم – 99براساس برنامه درسی تولید شده در سال تحصیلی 99 – 1400 (شرایط همه گیری کووید 19) و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش و پرورش طرح سوال از بخش های زیر از کتاب های انگلیسی 1، 2 و 3 مجاز نیست:
بخش های what you learned  از کتاب های پایه دهم، یازدهم و دوازدهم
جغرافیای ایران110218دهم – 97مطالب بیشتر بدانیم، بیندیشیم، برای مطالعه، توضیحات و زیرنویس ها، نقشه ها و مدل ها، آمار و ارقام مندرج در جدول ها و نمودار ها و واژه نامه های پیوست کتاب
حذفیات دروس عمومی کنکور سراسری 1400

حذفیات دروس تخصصی گروه تجربی 1400

نام کتابکد کتابپایه تحصیلی
– سال چاپ
قسمت های حذفی
ریاضی 2111211یازدهم – 98تمام مطالب بخش “خواندنی های کتاب”
ریاضی 3112211دوازدهم – 99تمام مطالب بخش “خواندنی های کتاب”
زیست شناسی 1110216دهم – 97مطالبی که با عنوان “بیشتر بدانید” و “واژه شناسی”
پرسش های عددی و محاسباتی به هر شکل و در هر سطحی
فرمول ساختاری مواد شیمیایی
پرسش از شکل هایی در کتاب درسی که با “غیرمجاز بودن طرح سوال” مشخص شده اند.
زیست شناسی 2111216یازدهم – 98مطالبی که با عنوان “بیشتر بدانید” و “واژه شناسی”
پرسش های عددی و محاسباتی به هر شکل و در هر سطحی
فرمول ساختاری مواد شیمیایی
پرسش از شکل هایی در کتاب درسی که با “غیرمجاز بودن طرح سوال” مشخص شده اند.
زیست شناسی 3112216دوازدهم – 99مطالبی که با عنوان “بیشتر بدانید” و “واژه شناسی”
پرسش های عددی و محاسباتی به هر شکل و در هر سطحی
فرمول ساختاری مواد شیمیایی
پرسش از شکل هایی در کتاب درسی که با “غیرمجاز بودن طرح سوال” مشخص شده اند.
براساس برنامه درسی تولید شده در سال تحصیلی 99 – 1400 (شرایط همه گیری کووید 19) و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش وپرورش، طرح پرسش از بخش های مطالعه آزاد کتاب زیست شناسی 3 (مطابق با برنامه وضعیت قرمز) به شرح زیر مجاز نیست:
فصل 1: گفتار یک از عنوان تلاش برای کشف ساختار مولکولی دنا تا سر عنوان “مدل مولکولی دنا”، گفتار سه از عنوان سطوح مختلف ساختاری در پروتئین تا سر عنوان “نقش پروتئین ها”، از عنوان عملکرد اختصاصی آنزیم ها تا پایان فصل
فصل 2: گفتار یک از عنوان تغییرات رنای پیک تا پایان گفتار یک، گفتار دو از عنوان محل پروتئین سازی و سرنوشت آن ها تا پایان گفتار دو
فصل 3: گفتار دو از عنوان مهار بیماری های ژنتیک تا پایان فصل
فصل 4: گفتار سه از ابتدای گفتار تا سر عنوان “گونه زایی”
فصل 5: گفتار دو از عنوان تنظیم تنفس یاخته ای: تولیدی اقتصادی تا آخر گفتار، گفتار سه از عنوان سلامت بدن: پاداکسنده ها تا پایان فصل
فصل 6: گفتار دو از عنوان اثر محیط بر فتوسنتز تا آخر گفتار دو، گفتار سه از عنوان جانداران فتوسنتز کننده دیگر تا پایان فصل
فصل 7: گفتار دو از عنوان مهندسی بافت تا آخر گفتار دو
فصل 8: از عنوان زندگی گروهی تا پایان فصل
فیزیک 1110214دهم – 97تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانید ها، نتیجه فعالیت های تحقیقی، جدول ها، پیوست ها، واژه نامه ها، اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر که دور از هدف اصلی تصویرند، و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به ذهن سپردن آن ها ضرورتی ندارد.
در بسیاری از قسمت های کتاب درسی، محدودیت هایی در آموزش و ارزشیابی بیان شده است که در طراحی سوالات الزاما رعایت می شوند. مانند بررسی حالت هایی که نیرو ها هم راستا یا عمو بر هم نیستند یا کلیه حالت هایی که در آن ها نیاز به تجزیه بردار است، جز، اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی سوالات مدنظر قرار نمی گیرد.
فیزیک 2111244یازدهم – 98تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانید ها، نتیجه فعالیت های تحقیقی، جدول ها، پیوست ها، واژه نامه ها، اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر که دور از هدف اصلی تصویرند، و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به ذهن سپردن آن ها ضرورتی ندارد.
در بسیاری از قسمت های کتاب درسی، محدودیت هایی در آموزش و ارزشیابی بیان شده است که در طراحی سوالات الزاما رعایت می شوند. مانند بررسی حالت هایی که نیرو ها و میدان های الکتریکی هم راستا یا عمو بر هم نیستند یا حل مدارهای چند حلقه ای که در حلقه های مختلف از باتری استفاده می شود و همچنین سایر به هم بستن های مقاومت ها به غیر از به هم بستن متوالی و موازی جز، اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی سوالات مدنظر قرار نمی گیرد.
فیزیک 3112244دوازدهم – 99تاریخ علم ها، پانویس ها، خوب است بدانید ها، نتیجه فعالیت های تحقیقی، جدول ها، پیوست ها، واژه نامه ها، اطلاعات و داده های ریز و جزئی تصاویر که دور از هدف اصلی تصویرند، و نیز داده های مندرج در برخی از پرسش ها و مسائل که به ذهن سپردن آن ها ضرورتی ندارد.
در بسیاری از قسمت های کتاب درسی، محدودیت هایی در آموزش و ارزشیابی بیان شده است که در طراحی سوالات الزاما رعایت می شوند. مانند بررسی حالت هایی که نیرو ها هم راستا یا عمو بر هم نیستند یا کلیه حالت هایی که در آن ها نیاز به تجزیه بردار است، جز، اهداف برنامه درسی این کتاب نبوده و الزاما در طراحی سوالات مدنظر قرار نمی گیرد.
براساس برنامه درسی تولید شده در سال تحصیلی 99 – 1400 (شرایط همه گیری کووید 19) و بخشنامه ارسال شده از سوی وزارت آموزش وپرورش، طرح پرسش از بخش های مطالعه آزاد کتاب فیزیک 3 (مطابق با برنامه وضعیت قرمز) به شرح زیر مجاز نیست:
فصل 1: بخش 1 – 3 به همراه پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل
فصل 2: بخش های 2 – 3 و 2 – 4 به همراه پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل
فصل 3: از مبحث ” ادراک شنوایی” در صفحه 73 تا سر بخش 3 – 7، صفحه 86 تا صفحه 88 شامل مباحث “سراب و پاشندگی نور” به همراه پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن در انتهای فصل
فصل 4: بخش 4 – 4 به همراه پرسش ها و مسئله های مرتبط با آن ها در انتهای فصل
حذفیات کنکور سراسری علوم تجربی 1400 
5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.